Splošni pogoji

Osnovni namen, ki ga zasleduje Dr.Curatis, je izvajanje pomoči pri iskanju ponudb za različne dejavnosti na podlagi povpraševanja.

Lenard Castellani s.p. kot izvajalec Dr.Curatis izvaja Dr.Curatis skladno s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca Dr.Curatis ter Povpraševalcev Dr.Curatis pri uporabi storitev Dr.Curatis. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec Dr.Curatis.

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

 • Asistent: je oseba (m/ž) v klicnem centru na številki  070220443
 • Dr.Curatis je storitev, ki nudi Povpraševalcem Dr.Curatis pomoč pri iskanju  ponudb različnih ponudnikov.
 • Izvajalec Dr.Curatis: Izvajalec storitve je Lenard Castellani., Plešivica 1f, 6210 Sežana, matična številka: 8431906000, davčna številka: 29465001.
 • Ponudnik: Ponudnik različnih storitev, ki storitve izvaja za svoj račun.
 • Povpraševalec Dr.Curatis: Koristnik Dr.Curatis, fizična ali pravna oseba, ki z obiskom spletne strani Dr.Curatis pridobi pravico koristiti storitev Dr.Curatis na način, da povprašuje po različnih ponudbah.

Opis DR.CURATIS Dr.Curatis

Storitve Dr.Curatis so na voljo Povpraševalcem Dr.Curatis. Dr.Curatis združuje obiskovalce Dr.Curatis in ponudnike. Povpraševalec Dr.Curatis brezplačno posreduje svoje povpraševanje za posamezno dejavnost Izvajalcu Dr.Curatis preko internetnega obrazca na spletni strani Dr.Curatis in tako posreduje potrebne podatke asistentu v klicnem centru z namenom, da mu asistent poišče ponudnike storitve za iskano storitev. Izvajalec Dr.Curatis lahko ponudnikom posreduje povpraševanje Povpraševalca Dr.Curatis. Ponudniki lahko kontaktirajo Povpraševalca Dr.Curatis, s katerim se neposredno dogovorijo za pripravo ponudb. Izvajalec Dr.Curatis preveri sklenitev dogovora in lahko tudi ponakupno zadovoljstvo Povpraševalca Dr.Curatis.

Povpraševalec Dr.Curatis na podlagi obiska spletne strani Dr.Curatis pridobi pravico do naslednjih storitev:

 • na podlagi povpraševanja po različnih storitvah, Izvajalec Dr.Curatis Povpraševalcu
  Dr.Curatis skladno s povpraševanjem priskrbi ponudbe ponudnikov;
 • Izvajalec Dr.Curatis ponudnikom posreduje kontaktne podatke Povpraševalca Dr.Curatis za namen dogovora o pripravi ponudb, če je to potrebno;
 • Povpraševalcu Dr.Curatis Izvajalec Dr.Curatis nudi podporo pri koriščenju Dr.Curatis na način, da posreduje informacije o Dr.Curatis in mu s svetovanjem pomaga pri koriščenju Dr.Curatis

Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec Dr.Curatis, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani ponudnikov.

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od Dr.Curatis. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s klikom na gumb »Odjava«, ki je vključen v vsako prejeto elektronsko sporočilo; s pošiljanjem e-pošte na [email protected] ali s klicem na telefonsko številko 070220443. Več informacij o tem se nahaja v Splošnih pogojih.

Dr.Curatis oz. Ponudniki v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo Povpraševalcu Dr.Curatis preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Ponudnikom in Povpraševalcem Dr.Curatis.

V času veljavnosti ponudnikove ponudbe jo Povpraševalec Dr.Curatis sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec Dr.Curatis prejeto ponudbo sprejme, je za ponudnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med ponudnikom in Povpraševalcem Dr.Curatis. Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med ponudnikom in Povpraševalcem Dr.Curatis na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki, pri čemer Izvajalec Dr.Curatis  ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med Povpraševalcem Dr.Curatis in ponudnikom. Izvajalec Dr.Curatis Povpraševalcu Dr.Curatis ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi ponudnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del ponudnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti ponudnika.

Povpraševalec Dr.Curatis ima na voljo oddati običajno število povpraševanj za povprečno število gospodinjstev.

Ponudbe oz. raziskava

Izvajalec Dr.Curatis bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Izvajalec Dr.Curatis ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec Dr.Curatis si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve ponudnikov storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti Izvajalec Dr.Curatis niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku Dr.Curatis, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Dr.Curatis za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Izvajalec Dr.Curatis bo cene med Ponudniki osveževal oz. primerjal periodično vsake tri mesece.

Ocenjevanje zadovoljstva pacientov

Zadovoljstvo pacientov oz. Povpraševalcev, ki so že opravili posamezne posege na podlagi predhodno prejetih ponudb, ki jim jih je posredoval Dr.Curatis se ocenjuje na sledeč način:

 • Povpraševalec po opravljenem posegu prejme na elektronski naslov anketo o ocenjevanju zadovoljstva s strani Dr.Curatis 
 • Povpraševalci izpolnjujejo ankete po posameznih dejavnostih.

 

V proces ocenjevanja zadovoljstva pacientov za že opravljene posege so vključeni le Povpraševalci Dr.Curatis, ki opravijo posege, za katere jim je ponudbe posredoval Izvajalec Dr.Curatis oz. Ponudnik in izključno posegi, ki so bili opravljeni pri Ponudniku iz ponudbe.

Obračun storitev

Povpraševalec Dr.Curatis ima storitve, ki jih ponuja Dr.Curatis in se nanašajo izključno na povpraševanje, pridobitev ponudb in vpogled v oceno zadovoljstva pacientov, na voljo brezplačno.

Uporaba storitev Dr.Curatis

Dr.Curatis predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru Dr.Curatis  in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil ponudnik. Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača Povpraševalec Dr.Curatis neposredno ponudniku.

Izvajalec Dr.Curatis v vseh primerih nastopa zgolj kot pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika za Povpraševalca Dr.Curatis. V celotnem postopku Povpraševalec Dr.Curatis nastopa kot naročnik in plačnik blaga in/ali storitev ponudniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni Dr.Curatis.


Izvajalec Dr.Curatis ne nastopa kot naročnik in plačnik dogovorjenih storitev in/ali blaga.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Povpraševalcu Dr.Curatis s strani Izvajalca Dr.Curatis in jih je le-ta pridobil od ponudnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri ponudnikih, zato Izvajalec Dr.Curatis ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.

Povpraševalec Dr.Curatis lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca Dr.Curatis, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Povpraševalcu Dr.Curatis ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca Dr.Curatis posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da Povpraševalec Dr.Curatis zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Izvajalec Dr.Curatis pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec Dr.Curatis pravico do blokiranja storitve Dr.Curatis Povpraševalcu Dr.Curatis.

Storitve Dr.Curatis se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Izvajalec Dr.Curatis posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Izvajalec Dr.Curatis izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu Dr.Curatis  dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti storitev Dr.Curatis.

Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec Dr.Curatis je upravljavec osebnih podatkov Povpraševalcev Dr.Curatis, ki bodo uporabljeni pri izvajanju Dr.Curatis. Povpraševalec Dr.Curatis s povpraševanjem v Dr.Curatis podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo izključno za namene izvajanja storitev Dr.Curatis in sicer za ocenjevanje zadovoljstva pacientov pri izbranih ponudnikih, ki ustrezajo kriterijem Dr.Curatis. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval ponudniku, ki bo Povpraševalca Dr.Curatis poklical in se dogovoril za ogled oziroma za druge potrebne postopke.

Povpraševalec Dr.Curatis podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov, tudi pogodbenim izvajalcem ter v tretje države, z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec Dr.Curatis: razčlenitev uporabnikov, statistične obdelave in obveščanje o ponudbah, neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja.

Izvajalec Dr.Curatis bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca Dr.Curatis. Izvajalec Dr.Curatis mora Povpraševalcu Dr.Curatis na njegovo zahtevo:

 • potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave podatkov;
 • dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Povpraševalec Dr.Curatis lahko kadarkoli pisno sporoči na elektronski naslov [email protected] ali na naslov Dr.Curatis Plešivica 1f,6210 Sežana . Izvajalec Dr.Curatis bo zahtevo dosledno spoštoval.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
telefon: 01 230 97 30,
e-pošta: [email protected]

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Reklamacije

Povpraševalec Dr.Curatis ima pravico, da Izvajalcu Dr.Curatis sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev Dr.Curatis s strani ponudnikov na telefonsko številko 070220443 ali na elektronski naslov [email protected].

Spremembe Splošnih pogojev

Izvajalec Dr.Curatis si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec Dr.Curatis obveščen z objavo na spletnih straneh Izvajalca Dr.Curatis. Izvajalec Dr.Curatis Povpraševalcu Dr.Curatis svetuje, da redno spremlja spletne strani Izvajalca Dr.Curatis. V kolikor se s spremenjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Povpraševalec Dr.Curatis z oddajo povpraševanja preko spletne strani Dr.Curatis vstopa v Dr.Curatis in soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 7. 5. 2019 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca Dr.Curatis

 

 

 

MANDA RICHIESTA
Italiano